Çakırcalı Efe MOBI µ Paperback

Çakırcalı Efe[Download] ➽ Çakırcalı Efe ➺ Yaşar Kemal – Varanus.us ak rcal Memed Efe, on be y ldan fazla bir zaman boyunca e k ya olarak Osmanl ya ba kald rm , binden fazla insan ld rm , te yandan fakir fukaran n koruyucusu olmu tur Ya ar Kemal, ak rcal y ld ren m fr ak rcal Memed Efe, on be y ldan fazla bir zaman boyunca e k ya olarak Osmanl ya ba kald rm , binden fazla insan ld rm , te yandan fakir fukaran n koruyucusu olmu tur Ya ar Kemal, ak rcal y ld ren m frezenin kumandan Albay R t Koba n verdi i bilgiler nda e k yan n hayat hikayesini, tan klar n n yorumlar na da yer vererek anlat r Ya ar Kemal insano lunun ektiklerini h rs dolu bir beceriyle anlatan y rekli bir yazard r O isyan ve fkesini, insanlara kar Bat yazarlar nda az g r len bir g venle desteklemesini bilmi tir New Statesman, ngiltere Bir epik k lt r n bu l de derinliklerine inmi birini daha bulmak ok g Norrtelje Tidning, sve Ya ar Kemal a da edebiyat n e ine az rastlan r devlerinden biridir Le Figaro, Fransa.

  10 thoughts on “Çakırcalı Efe MOBI µ Paperback


 1. says:

  Baban bu da lar n kartal yd M frezeler bir g nl k yoldan onun haberini alsalar, y z geri edip gerisingeri d nerlerdi Osmanl tir tir titrerdi kar s nda Ya Memedim, ya yavrum Bana Arap at n st nde Savatl g m tendi at n n eyeri G n alt nda, baban yoldan gelirken bir top par lt gelirdi Ovan n y z nde, nerde bir top par lt g r rse k yl gelir bana haber verirdi Hat e, Efe geliyor demi ovas a keserdi o gelirken Bana da dan eve indi inde k y d n bayram ederdi Efe geldi deyi Baban bu da lar n kartal yd M frezeler bir g nl k yoldan onun haberini alsalar, y z geri edip gerisingeri d nerlerdi Osmanl tir tir titrerdi kar s nda Ya Memedim, ya yavrum Bana Arap at n st nde Savatl g m tendi at n n eyeri G n alt nda, baban yoldan gelirken bir top par lt gelirdi Ovan n y z nde, nerde bir top par lt g r rse k yl gelir bana haber verirdi Hat e, Efe geliyor demi ovas a keserdi o gelirken Bana da dan eve indi inde k y d n bayram ederdi Efe geldi deyin F kara k zlar n eyizini d zer, delikanl lar n ba l n verirdi Hastalara ila , yoksullara ekmek olurdu Baban i te b yle bir efeydi, Memedim Efem, derdim Osmanl ya g venme O herkese g venirdi Y re i temizdi Osmanl kahpelik etti sonunda Kahpe Osmanl s.14


 2. says:

  Ben kim Yasar Kemal e yorum yazmak kim If you will read work of a single Turkish author, it has to be Yasar Kemal.


 3. says:

  Hikaye ana hatlar yla do ru olsa da bizde u ak diye bir ey yoktur Biz gen lere k zan deriz Efelerimizin de u aklar de il k zanlar vard r Efelik t resine dair de hatalar vard Serin hikayedir ama anlat m s k nt l Efe torunu olarak b yle bir hatay kabul etmem m mk n de il Anlat c lar bik bik diyeceklerin a z na da tuvalet terli iyle vururum Huzurla uyu ak rcal.


 4. says:

  ak rcal Efe ak rcal Efe Yol ver ge elim Yaban de iliz


 5. says:

  ak rcal Memed Efe nin hayat n n anlatt s per bir eser olmu Epik bir eser okuyacaksan, Ya ar Kemal den okuyacaks n s z n bir kez daha kan tlar nitelikteOkudu um en ak c kitaplardan birisi oldu ve konu olarak da acayip ho uma gitti ini s yleyebilirim.Normalde uzun uzun yazmak istiyorum eser hakk nda ama ne kadar yazsam da duygular m anlatamam, ok be endim ve kesinlikle tavsiye ederim ak rcal Efe ve k zanlar na hayran kald mdan daha ok ki ger ekten dostluklar na ve dayran alar ak rcal Memed Efe nin hayat n n anlatt s per bir eser olmu Epik bir eser okuyacaksan, Ya ar Kemal den okuyacaks n s z n bir kez daha kan tlar nitelikteOkudu um en ak c kitaplardan birisi oldu ve konu olarak da acayip ho uma gitti ini s yleyebilirim.Normalde uzun uzun yazmak istiyorum eser hakk nda ama ne kadar yazsam da duygular m anlatamam, ok be endim ve kesinlikle tavsiye ederim ak rcal Efe ve k zanlar na hayran kald mdan daha ok ki ger ekten dostluklar na ve dayran alar na hayran kald m ilk kar s Iraz a hayran kald m da s ylemezsem i im rahat etmez Bir efenin kar s i te b yle olmal dedirtiyor kendisine


 6. says:

  ak rcal Efe nin hayat hikayesi zaten ba l ba na bir efsane Ya ar Kemal, ak rcal hakk nda ba ta onu ld ren m frezenin komutan ndan rendiklerini 1956 y l nda Cumhuriyet gazetesinde yay nlar ve sonra kitapla t r r Benim i in bu roman t m Ya ar Kemal kitaplar ndan eksik k lan onun o muazzam detayland ran hikaye anlat m yd nce ince dokudu u o karakterler, anlar, mekanlar olmadan ge en olaylar serisi, yine bir rp da okuttu kendini Lakin yazar n t m k lliyat i inde yerini bu sebepten ak rcal Efe nin hayat hikayesi zaten ba l ba na bir efsane Ya ar Kemal, ak rcal hakk nda ba ta onu ld ren m frezenin komutan ndan rendiklerini 1956 y l nda Cumhuriyet gazetesinde yay nlar ve sonra kitapla t r r Benim i in bu roman t m Ya ar Kemal kitaplar ndan eksik k lan onun o muazzam detayland ran hikaye anlat m yd nce ince dokudu u o karakterler, anlar, mekanlar olmadan ge en olaylar serisi, yine bir rp da okuttu kendini Lakin yazar n t m k lliyat i inde yerini bu sebepten bir t k a a ya koyuyorum


 7. says:

  Ya ar Kemal2i okumaya hem doyamam hem de k yamam kitaplar n okumaya ak rcal Efe nin de benim i in Ya ar Kemal kitaplar i inde apayr bir yeri oldu.Mertli in, arkada l n, yi itli in sembolu bir kitap bence, defalarca okunulas ayn zamanda..


 8. says:

  Memleketimde ya am bir efenin hikayesi, lkemin g rd en lirik anlat ma sahip yazardan


 9. says:

  Zalimin zulm ne boyun e meyen Mehmet Efe nin hayat hikayesini bir film izlermi gibi okuyorsunuz Ger ekten ahane Ya ar Kemal Anadolu nun en iyi yazar desek haks zl k etmeyiz.


 10. says:

  ak rcal Memed Efe, on be y ldan fazla bir zaman boyunca e k ya olarak Osmanl ya ba kald rm , binden fazla insan ld rm , te yandan fakir fukaran n koruyucusu olmu tur Ya ar Kemal, ak rcal y ld ren m frezenin kumandan Albay R t Koba n verdi i bilgiler nda e k yan n hayat hikayesini, tan klar n n yorumlar na da yer vererek anlat r Ya ar Kemal insano lunun ektiklerini h rs dolu bir beceriyle anlatan y rekli bir yazard r O isyan ve fkesini, insanlara kar Bat yazarlar n ak rcal Memed Efe, on be y ldan fazla bir zaman boyunca e k ya olarak Osmanl ya ba kald rm , binden fazla insan ld rm , te yandan fakir fukaran n koruyucusu olmu tur Ya ar Kemal, ak rcal y ld ren m frezenin kumandan Albay R t Koba n verdi i bilgiler nda e k yan n hayat hikayesini, tan klar n n yorumlar na da yer vererek anlat r Ya ar Kemal insano lunun ektiklerini h rs dolu bir beceriyle anlatan y rekli bir yazard r O isyan ve fkesini, insanlara kar Bat yazarlar nda az g r len bir g venle desteklemesini bilmi tir New Statesman, ngiltere Bir epik k lt r n n bu l de derinliklerine inmi birini daha bulmak ok g Norrtelje Tidning, sve Ya ar Kemal a da edebiyat n e ine az rastlan r devlerinden biridir Le Figaro, Fransa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *