Pelgrim MOBI µ Kindle Edition

Pelgrim[KINDLE] ❥ Pelgrim ➛ Philip Dröge – Varanus.us Het nieuwe boek van bestsellerauteur Philip Dr geOp februari arriveert een bescheiden karavaan in Mekka Op een van de kamelen zit een figuur die niet anders lijkt dan zijn reisgenoten Maar eenmaal o Het nieuwe boek van bestsellerauteur Philip Dr geOpfebruariarriveert een bescheiden karavaan in Mekka Op een van de kamelen zit een figuur die niet anders lijkt dan zijn reisgenoten Maar eenmaal op een veilige plek komt vanonder zijn djellaba een Nederlander tevoorschijn Eenjarige predikantenzoon uit Leiden Christiaan Snouck HurgronjeAls een van de eerste westerlingen dringt hij door tot het grootste heiligdom van de islam, en waagt daarmee zijn leven Om zijn doel te bereiken, neemt Christiaan een beslissing die de rest van zijn leven zal beheersen Hij bekeert zich Of toch niet Vanaf dat moment leidt Christiaan een dubbelleven, in dienst van zijn nieuwsgierigheid, academische eerzucht en als Nederlandse spion Pelgrim is de biografie van een man die decennialang zijn neus in de grootste politieke en culturele wespennesten van zijn tijd steekt Eerst in Mekka, later in het strijdlustige Atjeh, het noordelijke deel van Sumatra dat de Nederlandse kolonisator maar niet weet te onderwerpen In dit boek duikt Philip Dr ge in het vergeten leven van Christiaan Snouck Hurgronje wetenschapper, spion en avonturier in een tijd waarin het onbekende nog lonkte en de kans bood om in exotische oorden naam te maken Hij ontdekt dat Christiaans dubbelleven voortkomt uit een complex en dubbelzinnig karakter, dat hem evenveel roem als problemen bezorgt.

  10 thoughts on “Pelgrim MOBI µ Kindle Edition


 1. says:

  Christiaan Snouck Hurgronje CSH was zoon van een predikant Hij heeft de Islam bestudeerd Hij was een tijdlang hoogleraar in Leiden Hij werd ook adviseur van de regering Hij heeft zijn deskundigheid willen voeden door ter plaatse van enkele islamitische kernlocaties onderzoek te doen Mekka en Atjeh Dat hij zijn verschillende aspiraties heeft kunnen waarmaken, is een bijzonder verhaal Philip Dr ge doet dat uit de doeken in zijn biografie van Snouck Hurgronje, Pelgrim Leven en reizen v Christiaan Snouck Hurgronje CSH was zoon van een predikant Hij heeft de Islam bestudeerd Hij was een tijdlang hoogleraar in Leiden Hij werd ook adviseur van de regering Hij heeft zijn deskundigheid willen voeden door ter plaatse van enkele islamitische kernlocaties onderzoek te doen Mekka en Atjeh Dat hij zijn verschillende aspiraties heeft kunnen waarmaken, is een bijzonder verhaal Philip Dr ge doet dat uit de doeken in zijn biografie van Snouck Hurgronje, Pelgrim Leven en reizen van Christiaan Snouck Hurgronje Wetenschapper, spion, avonturier.Het is een relaas van een fascinerende levensloop CSH is naar Arabi gezonden door de regering om te onderzoeken of in Arabi symptomen te onderkennen zijn van radicalisering van bedevaartgangers hadji s uit Nederlands Indi , met name uit het opstandige gebied Atjeh.Hij heeft veel moeite moeten doen, tot en met bekering tot de Islam, om door moslims geaccepteerd te worden Het lukte hem warempel om z te infiltreren dat hij enige tijd in Mekka heeft gewoond Zowel in Jeddah als te Mekka heeft hij met velen gesproken, hij heeft er veel informatie opgedaan die voor de Nederlandse regering van nut is geweest had kunnen zijn, ook uit de mond van vele Atjehse hadji s Hij viel in Mekka echter in ongenade door kwaadsprekerij en blies schielijk de aftocht.Vervolgens heeft CSH kans gezien, opnieuw als regeringsadviseur, om in Nederlands Indi zijn ook juist ter plaatse opgedane expertise in te zetten voor beleidsadviezen aan het koloniale bewind Hij heeft er verscheidene lijvige boekwerken over geschreven Het zijn werkelijk avontuurlijke belevenissen die de revue passeren.Dr ge beschrijft de belevenissen in een tamelijk populair journalistieke stijl.Ik heb er veel van geleerd JM


 2. says:

  Pelgrim boeit vanaf de eerste bladzijde Philip Dr ge begint met een beeldende beschrijving van de besnijdenis van Christiaan Snouck Hurgronje Het is meteen een voorbeeld van de lichte dramatisering die de schrijver toepast, waarbij hij zich probeert voor te stellen hoe het is gegaan en het zo opschrijft Dit maakt dat het boek leest als een roman De vaart blijft erin en door slim toegepaste cliffhangers aan het einde van de hoofdstukken leg je het boek niet graag weg Er staan fraaie zinnen i Pelgrim boeit vanaf de eerste bladzijde Philip Dr ge begint met een beeldende beschrijving van de besnijdenis van Christiaan Snouck Hurgronje Het is meteen een voorbeeld van de lichte dramatisering die de schrijver toepast, waarbij hij zich probeert voor te stellen hoe het is gegaan en het zo opschrijft Dit maakt dat het boek leest als een roman De vaart blijft erin en door slim toegepaste cliffhangers aan het einde van de hoofdstukken leg je het boek niet graag weg Er staan fraaie zinnen in, zoals deze Er is iets triests aan thuiskomen na een lange reis Alles wat zo bijzonder was, verdampt tot banaliteit iedereen om je heen is weer zoals jij Hoe hard je ook probeert om de zoete luchten van ver vast te houden, ze vervliegen in de geurloze koelte van Nederland Op Twitter heb ik wel eens islamcritici voorbij zien komen die Snouck Hurgronje eren als een ziener die toen al waarschuwde voor het gevaar van radicalisering in de islam Hoewel dat deels waar is, ligt het toch genuanceerder, althans als ik mag afgaan op deze biografie Was de bekering van Snouck Hurgronje alleen maar voor de schijn, om hem toegang te verschaffen tot Mekka, of had hij wel degelijk religieuze gevoelens Philip Dr ge laat het in het midden Wel zijn er aanwijzingen dat Snouck Hurgronje voor zichzelf bij testament een islamitische begrafenis had vastgelegd Bij moslims uit verschillende landen stond hij tijdens zijn leven trouwens in zeer hoog aanzien Door de intriges, onverwachte wendingen en de exotische decors is Pelgrim een heerlijk boek, waarvan je en passant veel opsteekt van een deel van de Nederlandse koloniale geschiedenis Zo vielen mij bijvoorbeeld interessante parallellen in met andere tijden In Colombia financierde de FARC nog recentelijk de guerrilla tegen de regering met het afpersen van de plaatselijke bevolking en de drugshandel In het negentiende eeuwse Atjeh gebeurde hetzelfde, alleen werd de plaats van coca ne ingenomen door peper Philip Dr ge heeft er een smeu g verhaal van gemaakt, met sappige details Zo heeft Snouck in Mekka een slavin en trouwt hij op Java twee maal met de tienerdochter van een plaatselijke hoogwaardigheidsbekleder De jongste was nog maar dertien jaar De beschrijving van de couleure locale vormt een van de charmes van het boek Maar ook valsemunters en opiumschuivers komen als vliegen op de stroop af Mensenhandelaren en smokkelaars schuimen door de straten Schuldenaren en oproerkraaieres vinden elkaar in de goedkope logementen van de Chinese wijk Allemaal zijn ze op zoek naar de kansen die dit soort oorden altijd bieden Het is precies wat predikantenzoon Christiaan nodig heeft, deze verzameling van flessentrekkers en opportunisten Uit dit boek blijkt dat Snouck Hurgronje tijdens zijn leven een enorme bekendheid verwierf in binnen en buitenland Het verbaast me eigenlijk dat die faam zo is verbleekt Misschien dat dit weer een beetje terugkomt dank zij dit boek en vanwege de actualiteit van het thema islam in Nederland In de tijd van de huiskamergeleerden sprong Snouck van Hurgronje eruit door zijn hang naar avontuur en verre reizen Deze biografie smeekt eigenlijk om een goede verfilming Als dat gebeurt zal Christiaan Snouck Hurgronje weer de raadselachtige beroemdheid worden die hij ooit was


 3. says:

  Zeer vlot geschreven Bijna te modieus taalgebruik Over een bijzondere en eigenzinnige man Christiaan Snouck Hurgronje Hij dringt binnen in het hart van de islamitische wereld, Mekka, toen ze nog muzelmannen heetten Daarna speelt hij als adviseur van de Nederlandse regering een belangrijke rol in het ge slamiseerde Indonesi , in het bijzonder in Atjeh Met name deze periodes van zijn leven lezen als spionage avonturen roman, waarbij ook het nodige politieke gekonkel aan bod komt Dat hij in Zeer vlot geschreven Bijna te modieus taalgebruik Over een bijzondere en eigenzinnige man Christiaan Snouck Hurgronje Hij dringt binnen in het hart van de islamitische wereld, Mekka, toen ze nog muzelmannen heetten Daarna speelt hij als adviseur van de Nederlandse regering een belangrijke rol in het ge slamiseerde Indonesi , in het bijzonder in Atjeh Met name deze periodes van zijn leven lezen als spionage avonturen roman, waarbij ook het nodige politieke gekonkel aan bod komt Dat hij in die tijd ook nog baanbrekend wetenschappelijk werk doet wordt niet verwaarloosd, evenmin dat hij tot twee keer toe even vlug een islamitisch huwelijk sluit, kennelijk zonder gewetensbezwaren, met toch wel erg jonge dames Dynastieke relaties die tot zijn voordeel zouden kunnen strekken lijken een rol te spelen Een zeer leesbare en levendige inkijk in een wereld waarvan wij weten dat die ooit bestond, die onderdeel is van onze geschiedenis, maar waar we geen beeld meer bij hebben


 4. says:

  Mooi geschreven biografie Interessant en leest vlot weg


 5. says:

  Een vlot geschreven biografie, misschien iets te vlot Wel een interesante hoofdpersoon Snouck Hourgonje bekeert zich tot de Islam om naar Mekka te kunnen reizen tegelijkertijd verricht hij een soort spionagediensten voor de Nederlandse staat Later speelt hij een zelfde dubbelrol in Indonesie, toen nog Neerlands Indie Omdat hij heel veel van de Islam weet, kan hij bijzonder nuttig zijn in Ned Indie, vooral in Atjeh, waar de moslimbevolking in opstand komt Hij werkt daar samen met van Heu Een vlot geschreven biografie, misschien iets te vlot Wel een interesante hoofdpersoon Snouck Hourgonje bekeert zich tot de Islam om naar Mekka te kunnen reizen tegelijkertijd verricht hij een soort spionagediensten voor de Nederlandse staat Later speelt hij een zelfde dubbelrol in Indonesie, toen nog Neerlands Indie Omdat hij heel veel van de Islam weet, kan hij bijzonder nuttig zijn in Ned Indie, vooral in Atjeh, waar de moslimbevolking in opstand komt Hij werkt daar samen met van Heutsz, waar hij tot zijn eer later spijt van krijgt Hij is een groot geleerde, maar ook een avonturier en met de moraal waar het zijn huwelijken betreft, neemt hij het niet zo nauw Al met al een heel interssant boek over een periode waar we weinig van weten


 6. says:

  Nu weet ik het zeker dit zijn dus geen boeken voor mij Het is een soort Selma Een relaas Een verslag van een leven Een avontuurlijk en interessant leven, maar literair heeft het kraak noch smaak Eigenlijk wist ik het altijd al het gaat mij niet zozeer om de inhoud van een boek, om het verhaal, maar ik ben een enorme sucker for de manier waarop iets geschreven wordt Voor mooie zinnen en woorden en voor sfeer.


 7. says:

  Beetje kort door de bocht maar wel aardig om te lezen.


 8. says:

  Vlot geschreven biografie van s lands grootste arabist, Christiaan Snouck Hurgronje Populair van opzet, dus vlot om te lezen maar mist af en toe essenti le punten.


 9. says:

  Eindelijk heb ik dan Pelgrim uitgelezen, een biografie over het leven van Christiaan Snouck Hurgronje 1857 1936 Het was absoluut niet mijn soort boek, v l te populair geschreven, om maar iets te noemen Maar ongetwijfeld is de populaire schrijfstijl iets wat een groot publiek aanspreekt.Ik was er in februari aan begonnen en heb het een hele tijd weggelegd voor zover je een ebook weg kunt leggen en nu, in november, heb ik het dan eindelijk met gezonde tegenzin uitgelezen Het was een van de Eindelijk heb ik dan Pelgrim uitgelezen, een biografie over het leven van Christiaan Snouck Hurgronje 1857 1936 Het was absoluut niet mijn soort boek, v l te populair geschreven, om maar iets te noemen Maar ongetwijfeld is de populaire schrijfstijl iets wat een groot publiek aanspreekt.Ik was er in februari aan begonnen en heb het een hele tijd weggelegd voor zover je een ebook weg kunt leggen en nu, in november, heb ik het dan eindelijk met gezonde tegenzin uitgelezen Het was een van de gratis drie ebooks die ik mocht uitkiezen van KPN ik had de keuze uit tien ebooks, geen van allen echt mijn smaak Ik hoop dan ook van harte dat de andere twee boeken iets beter voor mij geschikt zijn


 10. says:

  I chose this book a present from our phone company not realising that it was a biography That was a bit confusing at first, but once I realised that it was not fiction, I enjoyed itSlightly odd and unlikely occurrences are ok if they actually happened The biographer is also honest about when he is not sure about certain things, for example whether the conversion of the protagonist was genuine He is also clearly of the school that we should not judge historical s through modern ey I chose this book a present from our phone company not realising that it was a biography That was a bit confusing at first, but once I realised that it was not fiction, I enjoyed itSlightly odd and unlikely occurrences are ok if they actually happened The biographer is also honest about when he is not sure about certain things, for example whether the conversion of the protagonist was genuine He is also clearly of the school that we should not judge historical s through modern eyes Sometimes that is a bit grating when he presents some dreadful event very matter of factly Perhaps he thought that the facts speak well enough for themselves, and perhaps he was right

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *