سلطان جلال الدین خوارزمشاه Epub

سلطان جلال الدین خوارزمشاه[Read] ➹ سلطان جلال الدین خوارزمشاه ➵ محمد دبیرسیاقی – Varanus.us Popular E-Book, سلطان جلال الدین خوارزمشاه By محمد دبیرسیاقی This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspi Popular E Book, سلطان جلال الدین خوارزمشاه By محمد دبیرسیاقی This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book سلطان جلال الدین خوارزمشاه, essay by محمد دبیرسیاقی Is now سلطان جلال eBook ´ on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you.

  10 thoughts on “سلطان جلال الدین خوارزمشاه Epub


 1. says:

  ‎دوستانِ گرانقدر، < سلطان جلال الدین> آخرین پادشاهِ خوارزمشاهیان بود... او با آنکه سردارِ شجاعی بود و تنها رهبر جنگی بود که با لشگریانِ مغول دلیرانه جنگید، ولی مردی بسیار بیرحم و انتقام جو و سخت کش و بسیار عیاش بود... این < سلطان جلال الدین منکبرنی> غلامی داشت به نامِ < قلج> که سلطان شدیداً عاشق او بود و تا فرصتی گیر می آورد با او همخواب میشد... از نظر آنها این عمل کثیف ایراد نداشت، چراکه فقهایِ عرب پرست و کثیف، طی فتوایی سکس مقعدی با پسران را حلال اعلام کرده بودند، چراکه خوب میدانستند امامان و خلیفه هایِ عربِ آنها همچون دیگر تازیانِ عربستان، نیز به این کار زشت علاقه داشتند
  ‎هنگامی که < قلج> مُرد... < سلطان جلال الدین> در مرگ او بسیار گریست و فرمان داد تا جنازهٔ او را چندین کیلومتر تا تبریز با پایِ پیاده تشییع کنند... سپس در تبریز تمامی مردم را مجبور کرد که برایِ این غلام گریه و زاری کنند و هرکه در اینکار قصور میکرد به سختی مجازات میشد
  ‎تا مدت ها حاضر نشد جنازه را خاک کند و هرجا که میرفت جنازهٔ < قلج> را با خود میبرد و هر خوراکی که میخورد ابتدا تکه ای از آن را میفرستاد تا برایِ جنازهٔ < قلج> ببرند... و کسی جرأت نداشت که بگوید معشوقهٔ سلطان مُرده است، زیرا اگر چنین میگفت، بیدرنگ کشته میشد، از این رو وقتی خوراک یا شراب را نزدِ جنازه میبردند، بازگشته و میگفتند: < قلج> زمین ادب میبوسد و میگوید به لطفِ سلطان حالم بهتر است
  ‎دوستانِ عزیزم، < سلطان جلال الدین> در یکی از سفرهایِ جنگیِ خود در آذربایجان، ناگزیر به کردستان گریخت و در آنجا سرنوشتی همچون سرنوشتِ < داریوش سوم> آخرین پادشاه هخامنشی و < یزگرد سوم> آخرین پادشاه ساسانی را داشت. چراکه یک کردِ کردستان، برایِ لباس هایِ گران قیمتِ او طمع کرد و او را به خاطر دزدیدنِ لباس هایش به قتل رساند
  ‎با کشته شدنِ < سلطان جلال الدین> آخرین حریف واقعیِ نیروهایِ مغول از میان رفت و پادشاهیِ خوارزمشاهیان نیز به پایان رسید

  ‎امیدوارم این توضیحات برایِ شما بزرگواران مفید بوده باشه
  ‎< پیروز باشید و ایرانی>


 2. says:

  جلال الدنیاء و الدین ابوالمظفر مِنکُبِرنی بن محمد آخرین پادشاه سلسلهٔ خوارزمشاهیان است. لغت‌نامه دهخدا تلفظ منکبرنی را به کسر میم و ضم کاف و کسر ب آورده‌است اما همان‌جا هم تصریح شده‌است که تلفظ دقیق و معنی این کلمه هنوز معلوم نیست. عمده دوران وی به جنگ با مغولان، خلیفه و ملکه گرجستان گذشت.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *