İstiklalin Bedeli Epub µ Paperback

İstiklalin Bedeli[Reading] ➹ İstiklalin Bedeli Author Necdet Sevinç – Varanus.us T rk ocuklar n n, ba lar n kartallar gibi g ky z n n y ce katmanlar nda dola t rarak ya amalar i in kendilerini feda eden kahramanlar n azizhat ralar na arma an edilen bu kitap, efsanevi Antep Harbi n T rk ocuklar n n, ba lar n kartallar gibi g ky z n n y ce katmanlar nda dola t rarak ya amalar i in kendilerini feda eden kahramanlar n azizhat ralar na arma an edilen bu kitap, efsanevi Antep Harbi nin yegane belgesel roman d rBayra na d man eli uzand anda, hi kimsenin uygun g rmesine l zum g rmeden eref ve haysiyetini kurtarmak i in silaha sar lan bir ehrin ya anm hikayesidir, bu kitap Bir kutsal isyan n, bir ba kald ran n, sava n galiplerine meydan okuyu un hikayesidirFrans zlar toplar , tanklar ve u aklar ile halk ibadet halinde iken camileri vurmu tur ar lar vurmu tur Hanlar , kervansaraylar ,bedestenleri vurmu tur Evleri vurmu tur Yaln z Kozanl Mahallesi ndebinev ob s mermileri ile km , kasabadakibin evdenbini harabe haline gelmi tir Tespit edilebilinen ehit say sbin , yaral say sbindir B t n bunlara ra men ne sitem edilmi tir, ne ah, aksine bir t rk s ylenmi tir siperlerde her sabah Vurun Antepliler namus g n d rVurun T rk u a namus g n d r.

    8 thoughts on “İstiklalin Bedeli Epub µ Paperback

    Have Kindle books haysiyetini kurtarmak i in silaha sar lan bir ehrin ya anm hikayesidir, bu kitap Bir kutsal isyan n, bir ba kald ran n, sava n galiplerine meydan okuyu un hikayesidirFrans zlar toplar , tanklar ve u aklar ile halk ibadet halinde iken camileri vurmu tur ar lar vurmu tur Hanlar , kervansaraylar ,bedestenleri vurmu tur Evleri vurmu tur Yaln z Kozanl Mahallesi ndebinev ob s mermileri ile km , kasabadakibin evdenbini harabe haline gelmi tir Tespit edilebilinen ehit say sbin , yaral say sbindir B t n bunlara ra men ne sitem edilmi tir, ne ah, aksine bir t rk s ylenmi tir siperlerde her sabah Vurun Antepliler namus g n d rVurun T rk u a namus g n d r."/>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *