پتک آسمان Kindle × پتک آسمان Kindle

پتک آسمان ❮PDF / Epub❯ ★ پتک آسمان Author Arthur C. Clarke – Varanus.us با نزدیک شدن سیارکی به نام «کالی» روی مسیر برخورد به زمین، کل سیاره در معرض نابودی است بنابراین، سفینه‌ی گولی با نزدیک شدن سیارکی به نام «کالی» روی مسیر برخورد به زمین، کل سیاره در معرض نابودی است بنابراین، سفینه‌ی گولیات به فرماندهی‌ِ ناخدا سینگ و مسلح جنگ افزاری هسته‌ای که مدت‌ها است از پتک آسمان Kindle - رده خارج شده است برای کج کردن راه سیارک عازم می‌شود، غافل از آن که عده‌ای نیز روی زمین سر نابودی گهواره‌ی ازلی نوع بشر را دارند ایشان در این راه از هیچ کوششی دریغ نداشته‌اند، بر این باورند که «کالی» فرستاده‌ای مقدس برای پاک کردن عرصه‌ی زمین از لوث وجود بشر و نوزایی دوباره‌ی آن است اما ناخدا سینگ و هیئت علمی همراهش نیز ترفندی دیگر در آستین دارند.

    12 thoughts on “پتک آسمان Kindle × پتک آسمان Kindle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *