Kırmızı Epub µ

Kırmızı[Ebook] ➥ Kırmızı ➫ Yıldız Ramazanoğlu – Varanus.us Sizi yar n aray p sonucu bildirece iz c mlesinin ortas nda umursamaz bir tav rla kendini d ar att nda neden bu kadar bunald n tam anlayamam t Bir vitrinin n nde durdu Giysilere, kemerlere, allara baka Sizi yar n aray p sonucu bildirece iz c mlesinin ortas nda umursamaz bir tav rla kendini d ar att nda neden bu kadar bunald n tam anlayamam t Bir vitrinin n nde durdu Giysilere, kemerlere, allara bakarken kendine tak ld g z Aynaya bakt nda her zaman g rd eyden farkl yd sureti bu kez zenle dikti ini sand etek uzun ve pejm rde g r n yor, paltosunun alt ndan sarkmas i ne gibi g z ne bat yordu Kaza n n rengi de ok c rtlak bir k rm z yd Do rusu, biraz daha pastel olabilirdi Bak lar yla i indeki nar i e i k rm z s n soldurmu tu bu k heylan duru lu kad n B y k ehirlerin kenar mahallelerinde s k p kalanlar, gencecik k z n n ilk yolculu una k n endi e ve heyecanla izleyen Zeliha, tren vagonlar ndaki insanlar, Afganistan da lar ndaki erbet in g z nden ta an ama modern insan n ta la m kula na s zamayan hayk r , rampadan a a h zla inenler ve hakk verilerek yaz lm erkek hik yeleri a da T rk yk s n n k e ta lar ndan Y ld z Ramazano lu bin bir t rl insanl k halini kaleme getiriyor Asl nda belki de b t n hik yeler tek bir insan anlat yor.

    10 thoughts on “Kırmızı Epub µ

    Have Kindle books bu k heylan duru lu kad n B y k ehirlerin kenar mahallelerinde s k p kalanlar, gencecik k z n n ilk yolculu una k n endi e ve heyecanla izleyen Zeliha, tren vagonlar ndaki insanlar, Afganistan da lar ndaki erbet in g z nden ta an ama modern insan n ta la m kula na s zamayan hayk r , rampadan a a h zla inenler ve hakk verilerek yaz lm erkek hik yeleri a da T rk yk s n n k e ta lar ndan Y ld z Ramazano lu bin bir t rl insanl k halini kaleme getiriyor Asl nda belki de b t n hik yeler tek bir insan anlat yor."/>
  1. says:

    ok da vurulmad m yk ler


  2. says:

    bir m sl man n ya ant s n ve gerilimlerini bir ok siyasi, tarihi kitaplar n i inde g rd m Ancak bu ya ant lar n bir yk n n i inden ge mesi ba ka bir ey Unuttu umuz foto raflar duygusal derinlikleri ile betimleyen bir kitap yal n ve ger ek i bir zihnin r n oldu u her sayfas i in s ylenebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *