!!> Read ➳ Kanatların Olmasın ➶ Author L.E. Carroll – Varanus.us

Kanatların OlmasınPlunkett, Toptan Imha Silahlar N N Kullan Lmak Zere Oldu U Bir Zamanda, Sava Tan Sonra Ailesinin Hayatta Kalmas N Sa Lamak I In Inan Lmaz Nlemler Ve Haz Rl Klar I Indedir S Per G Lerinin Mant K D Nefretlerinin Ve Budalal Lar N N N Ne Ge Ilemeyece Inin Ay Rd Ndand R Ancak, Bu Arada Kendisinin De Onlar N D T Tuza A D T N Fark Eder Nuh Un Ocuklar Ndan Gelecekte Ba Ka Bir Zaman Kesiti Nsanlar Sonunda Yok Edebilecekleri Her Eyi Yok Etmeyi Ba Arm Lard R Geri Kalan Bir Avu Insan Ya Ad Klar Hayata Kendilerini Mahkum Eden Her Eyden, Herkesten Ve Ge Mi Ten H Rslar N Kar Rlar Yk N N Ge Ti I G Ndeki Hedefleri Ise Mona Lisa Tablosudur Tebess M Den Toplumun Ahlak Anlay N Benimsemeden Ya Ayan Bir Gen Kad N N Bir G N Kar S Na Bir Melek Dikilir Gen , Yak Kl Ve Olduk A Sakar Olan Bu Melek, Diz St Bilgisayar N Da Kullanarak Gen Kad Na Etik De Erler A Lamaya Al R Kanatlar N Olmas N Dan

!!> Read ➳ Kanatların Olmasın ➶ Author L.E. Carroll – Varanus.us
 • Paperback
 • 106 pages
 • Kanatların Olmasın
 • L.E. Carroll
 • Turkish
 • 20 June 2018
 • 9759655012 Edition Language Turkish Other Editions None found All Editions

  10 thoughts on “!!> Read ➳ Kanatların Olmasın ➶ Author L.E. Carroll – Varanus.us


 1. says:

  K t bir derleme Hele de BK derlemesi ad alt nda toplan nca ve hikayelerin belki deyar s ndan az BK olunca daha da k t le ti benim ad ma 3 belki de 4 tane g zel olan k sa yk var bir tanesi zaten Ray Bradbury nin klasi i The Smile thaki nin R.B nin di er derlemelerinden birinde olan yk lerden biri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *